Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  
152 CT/TWHSV 12/12/2014 Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2014-2015