Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  
16/05/2016 Phụ lục số liệu công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016