Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  
Số 281- TB/TWĐTN-TNTH 09/03/2016 Thông báo sô 2 cuộc thi “Tự hào việt Nam”