Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  
Số 277/TWHSV 21/06/2016 Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội SVVN lần thứ 6, khóa IX