Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  
Số 5186-CV/TWĐTN-TNTH 27/06/2016 Thông tri triệu tập Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2014-2015